THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]ĐẦU TÍP DÙNG CHO MICROPIPETTE
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC


[/tomtat]

 [mota]

145494 Đầu tip trắng 0.5-20ul, 1000 cái/gói
148894 Đầu tip trắng 0.5-20ul, 1000cai/gói144694 Đầu tip vàng 2-200ul, 1000 cái/gói
145694 Đầu tip vàng 2-200ul, 1000 cái/gói
155694 Đầu típ vàng 2-200ul, 1000 cái/gói149094 Đầu tip trắng 5-300ul, 1000cai/gói
155894 Đầu típ trắng 5-300ul, 1000 cái/gói


145994 Đầu tip xanh 50-1000ul, 500 cái/gói
155994 Đầu típ xanh 50-1000ul, 500 cái/ gói
144994 Đầu tip xanh 100-1000ul, 500 cái/gói


146294 Đầu tip trắng 0.5-5ml, 200 cái/gói
146494 Đầu tip trắng 1-10ml, 100 cái/gói
[/mota]