THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
BÌNH HÚT ẨM NHỰA
Hãng sản xuất: Vitlab - Đứ
Xuất xứ: Đức

[/tomtat] [mota]
80550 Bình hút ẩm nhựa có vòi PP/PC 150mm
326194 Bình hút ẩm nhựa có vòi PP/PC 230mm
80554 Bình hút ẩm nhựa có vòi PP/PC 250mm
326094 Bình hút ẩm nhựa không vòi PP/PC 171mm
326294 Bình hút ẩm nhựa không vòi PP/PC 273mm
[/mota]