THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]


 [tomtat]
Bình định mức bằng nhựa
hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức

[/tomtat]


 [mota]67504 Bình định mức nhựa 500ml,19/26 
67704 Bình định mức nhựa PMP 10ml, class A
67104 Bình định mức nhựa PMP 25ml, class A
67204 Bình định mức nhựa PMP 50ml, class A
67304 Bình định mức nhựa PMP 100ml, class A
67404 Bình định mức PMP 250ml, Class A ,
673895 Bình định mức nhựa PMP Class B nắp vặn 100ml
674895 Bình định mức nhựa PMP, Class B 250ml
676895 Bình định mức nhựa PMP Class B nắp vặn 1000ml
677941 Bình định mức nhựa PP 10ml
671941 Bình định mức nhựa PP 25ml
672941 Bình định mức nhựa PP 50ml
673891 Bình định mức nhựa PP 100ml
673941 Bình định mức nhựa PP 100ml
674941 Bình định mức nhựa PP 250ml
675941 Bình định mức nhựa PP 500ml
676941 Bình định mức nhựa PP 1000ml[/mota]