THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
BÌNH TAM GIÁC NHỰA
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC


[/tomtat]
 [mota]
667941 Bình tam giác nhựa PP vạch xanh nắp nặn 100ml,
668941 Bình tam giác nhựa PP vạch xanh nắp vặn  250 ml
669941 Bình tam giác nhựa 500ml, có nắp vặn
66795 Bình tam giác nhựa PMP 100ml,34/35
66895 Bình tam giác nhựa PMP 250ml,45/40 
66995 Bình tam giác nhựa PMP 500ml, có nắp vặn
67095 Bình tam giác nhựa PMP 1000ml, có nắp vặn
[/mota]