THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
Ống định lượng, Buret điện tử
Hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức

Thông số từng model, vui lòng xem bên dưới:


[/tomtat]

 [mota]
1620506 Ống định lượng, Buret điện tử 25ml
1620507 Ống định lượng, Buret điện tử 50ml


Cung cấp bao gồm:
VITLAB® continuous E/RS (GL 45 thread), 3 PP thread adapters (GL 32, GL 38 and S 40), telescopic filling tube (200 - 350 mm), telescopic discharge tube (140 - 220 mm), two microbatteries 1.5 V (LR 03/AAA), quality certificate and operating manual
[/mota]