THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
CA NHỰA PP VẠCH NỔI
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

[/tomtat]

 [mota]446081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh 50ml
447081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh 100ml
440081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh 250ml
441081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh 500ml
442081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh 1000ml
443081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh 2000ml
444081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh 3000ml
445081 Ca nhựa PP vạch nổi - xanh  5000ml
442941 Ca nhựa vạch nổi PP 1000ml[/mota]