THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]CÁ TỪ HÌNH BẦU DỤC
HÃNG SẢN XUÂT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC


[/tomtat]

 [mota]311197 Cá từ 6x15mm, dạng bầu dục
311297 Cá từ 10x20mm, dạng bầu dục
311697 Cá từ 20x 40mm, dạng bầu dục
311797 Cá từ 20x50mm, dạng bầu dục
[/mota]