THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]CÁ TỪ TÁM CẠNH
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC


[/tomtat]

 [mota]307797 Cá từ 8x16mm, dạng tám cạnh
307997 Cá từ 8 x 25mm dạng tám cạnh
308097 Cá từ 8x28mm, dạng tám cạnh
308197 Cá từ 8x38mm, dạng tám cạnh
308397 Cá từ 8x51mm, dạng tám cạnh
309397 Cá từ 10x64mm, dạng tám cạnh[/mota]