THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
CÁ TỪ PTFE
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

[/tomtat]

 [mota]
300497 Cá từ 2 x 5mm
300897 Cá từ 3x8mm
301597 Cá từ 4.5x12mm
301697 Cá từ 6x10mm
301797 Cá từ 6x15mm
302097 Cá từ 6x30mm
301897 Cá từ 7x20mm
301997 Cá từ 6x25mm
302297 Cá từ 7x50mm
302397 Cá từ 7x60mm
302197 Cá từ 8x40mm
302497 Cá từ 10x70mm
302597 Cá từ 10x80mm
[/mota]