THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]CÂY LẤY CÁ TỪ
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC


[/tomtat]

 [mota]122097 Cây nhận cá từ dài 150mm
122297 Cây nhận cá từ dài 350mm
318393 Cây nhận cá từ dài 450mm[/mota]