THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB


 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
CỐC NHỰA CHIA VẠCH XANH
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC


[/tomtat]

 [mota]
61003 Cốc nhựa trong PMP vạch xanh 250ml,
605081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 10ml,
607081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 50ml
608081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh100ml
609081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 150ml
610081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 250ml
611081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 400ml
618081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 500ml
612081 Cốc nhựa trong vạch xanh PP 600ml
614081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 1000ml
615081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 2000ml
616081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 3000ml
617081 Cốc nhựa trong PP vạch xanh 5000ml
[/mota]