THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
ỐNG ĐỊNH LƯỢNG DISPENSER GENIUS
Hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức
Thông số chi tiết vui lòng xem bên dưới:

[/tomtat]

[mota]
1625503 Ống định lượng Dispenser genius 0.2- 2.0 ml/0.5ml
1625504 Ống định lượng Dispenser genius 0.5-5.0ml/0.1ml .
1625505 Ống định lượng Dispenser genius 1.0- 10 ml/0.5ml
1625506 Ống định lượng Dispenser genius 2.5-25ml/0.5ml
1625507 Ống định lượng Dispenser genius 5-50ml/1ml

[/mota]