THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]ỐNG ĐỊNH LƯỢNG DISPENSER SIMPLEX
Hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức
Thông số chi tiết, vui lòng xem bên dưới:


[/tomtat]

 [mota]1621503        Ống định lượng Dispenser Simplex 0.2- 2.0ml
1621504 Ống định lượng Dispenser Simplex 0.5- 5.0ml
1621505 Ống định lượng Dispenser simplex 1.0-10.0ml
1621506 Ống định lượng Dispenser simplex 2.5-25.0ml
1621507 Ống định lượng Dispenser simplex 5.0-50.0ml
1621508 Ống định lượng Dispenser simplex 10.0-100.0ml

[/mota]