THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Dụng cụ hút mẫu Micropipette
Hãng sản xuất Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức
Full range từ 0.5 ul đến 10mL
Xem chi tiết code sản phẩm bên dưới:


[/tomtat]


 [mota]
1641000 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 0.5-10ul
1641002 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 2.0-20ul
1641004 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 10-100ul
1641006 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 20-200ul
1641008 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 100-1000ul
1641010 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 500-5000ul
1641012 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 1000-10000ul
[/mota]