THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]Model MIDI-VAP 4000 được tích hợp bộ điều khiển số, có thể cài được các chương trình gia nhiệt và tự động tắt chương trình gia nhiệt khi thời gian kết thúc.
Tiết kiệm chi phí!
Chỉ sử dung 50 ml mẫu cho quá trình chưng cất. Sử dung ít mẫu đồng nghĩa với tiết kiệm được chi phí và ít lãng phí hóa chất hơn.Tiết kiệm không gian![/tomtat] [mota]Thiết bị chưng cất Phenol/Amonia
Bộ chưng cất được cung cấp bao gồm:
Máy chính gia nhiệt Manifold Model: MIDI VAP 4000, nguồn 220-240V AC
10 bộ chưng cất thủy tinh cho việc chưng cất amoni và phenol, đường ống sinh hàn và 10 vị trí gia nhiệt chưng cất trên thiết bị. Thủy tinh class A được sản xuất có độ giãn nở 33, thấp hơn thủy tinh tách chiết từ borosilicate, phù hợp với chuẩn USP loại I và ASTM E438, loại I
Ưu điểm
Tiết kiệm thời gian!
Model MIDI-VAP 4000 được tích hợp bộ điều khiển số, có thể cài được các chương trình gia nhiệt và tự động tắt chương trình gia nhiệt khi thời gian kết thúc.
Tiết kiệm chi phí!
Chỉ sử dung 50 ml mẫu cho quá trình chưng cất. Sử dung ít mẫu đồng nghĩa với tiết kiệm được chi phí và ít lãng phí hóa chất hơn.
Tiết kiệm không gian!
Tích hợp 10 vị trí chưng cất trên cùng một thiết bị, tiết kiệm được không gian cho phòng thí nghiệm.[/mota]