THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Dụng cụ hút mẫu Micropipette đa kênh
Hãng sản xuất: Vitlab - Đức
Xuất xứ: Đức

[/tomtat]

 [mota]
1608002 Dụng cụ hút mẫu- Micropipette 8 kênh, 5-50ul
1608006 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 8 kênh,20-200ul
1608008 Dụng cụ hút mẫu - Micropipette 8 kênh,30-300ul
1612004 Dụng cụ hút mẫu Micropipette 12 kênh 10-100ul


[/mota]