THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
Túi dập mẫu có cột lọc
Model: Bagfilter P400
Code: 111 425
Thể tích: 400mL
Thể tích sử dụng: 50-30mL

[/tomtat] [mota]
Túi dập mẫu có cột lọc
Model: Bagfilter P400
Code: 111 425
Thể tích: 400mL
Thể tích sử dụng: 50-30mL
Sử dụng được cho tất cả các loại máy dập mẫu bagmixer 400P, bagmixer 400W, bagmixer 400cc
Sử dụng cho máy dập mẫu của các hãng khác[/mota]