THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
BagClip Interscience cho phép đóng tạm thời trong 3 điểm của bất kỳ loại túi nào.

Có sẵn cho các túi 80/100 mL, 400 mL, 3500 mL.

[/tomtat]

 [mota]
Kẹp túi dập mẫu BagClip
Hãng sản xuất Interscience - Pháp
Dùng để kẹp miệng túi dập mẫu, dễ dàng lưu trữ và di chuyển

BagClip80/100 mL400 mL3500 mL
Code
231 010
231 040
231 350
Chiều dài (thanh trắng)
130 mm
195 mm
395 mm
Chiều dài thanh xanh
160 mm
225 mm
450 mm
Số lượng/túi
50
[/mota]