THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]BagFilter Pipet là một túi dập mẫu với cột lọc bằng sợi không dệt rất bền, dành cho lĩnh vực phân tích vi sinh. Nhãn dán có thể đóng lại cho phép dễ dàng lấy mẫu để nghiên cứu mầm bệnh.
[/tomtat]

 [mota]
Thông số kỹ thuật, túi dập mẫu
BagFilter Pipet
Code
111 710
Ideal for
Easy pipetting
Thể tích chứa tối đa
400 mL
Thể tích dập mẫu
50-300 mL
Thể tích hút pippet
250 mL
Kích thước lỗ lọc
< 250 microns
Kích thước túi
190 x 300 mm
Số túi/gói
25
Số túi/hộp
500


[/mota]