THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
Túi dập mẫu BagLight PolySilk là một túi dập mẫu không có bộ lọc, được sử dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm vi sinh

[/tomtat][mota]
Túi dập mẫu baglight
Hãng sản xuất: Interscience - Pháp
Xuất xứ: Pháp
Thể tích và code chi tiết như sau:


BagLightPolySilk 100PolySilk 400PolySilk 2000PolySilk 3500
Code
131 025
132 050
132 200
133 025
Max blending volume
100 mL
400 mL
2000 mL
3750 mL
Optimal blending volume
5-50 mL
50-300 mL
400-1500 mL
400-3750 mL
Bag dimensions
110 x 200 mm
175 x 300 mm
250 x 380 mm
380 x 560 mm
Pack of
25
50
25
Box of
500
250
[/mota]