THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
Túi dập mẫu BagLight PolySilk là một túi dập mẫu không có bộ lọc, được sử dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm vi sinh
[/tomtat]
[mota]
Túi dập mẫu baglight
Hãng sản xuất: Interscience - Pháp
Xuất xứ: Pháp
Thể tích và code chi tiết như sau:
Ref. 131 025 (Túi dập mẫu Baglight 100 mL)Ref. 132 050 (Túi dập mẫu Baglight 400 mL)
Ref. 132 200 (
Túi dập mẫu Baglight 2000 mL)
Ref. 133 025 (
Túi dập mẫu Baglight 3500 mL)


[/mota]