THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
Bình định mức nhựa Aptaca làm từ nhựa polypropylene trong mờ, Hiệu chuẩn trọng lượng ở 20 ° C đặt tiêu chuẩn loại B (class B).
Có cung cấp kèm keo nắp vặn
Tiệt trùng được

[/tomtat] 

 [mota]

Bình định mức nhựa

12301 Bình định mức nhựa 25ml


12302 Bình định mức nhựa 50ml


12303 Bình định mức nhựa 100ml


12304 Bình định mức nhựa 250ml


12305 Bình định mức nhựa 500ml


12306 Bình định mức nhựa 1000ml

[/mota]