THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
[tomtat]
Đĩa petri nhựa đường kính 90mm, đã tiệt trùng
Dùng để nuôi cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm
Đĩa petri được làm từ nhựa Polystyrene trong suốt, dễ dàng đếm khuẩn lạc sau khi nuôi cấy xong.
[/tomtat]

[mota]
Đĩa petri nhựa, tiệt trùng đường kính 90mm
Hãng sản xuất: Aptaca - Ý
Nhập khẩu chính hãng từ Ý
Có các loại đĩa sau:

91 Đĩa petri tiệt trùng 90mm, có 3 vent, 500 cái/ thùng- Aseptic

91/SG Đĩa petri tiệt trùng 90mm, có 3 vent, 500 cái/thùng- Sterile R

101 Đĩa petri tiệt trùng 90mm, 500 cái/thùng    - Aseptic

101/SG Đĩa petri tiệt trùng 90mm - Sterile R

251 Đĩa petri tiệt trùng 90mm, 2 ngăn 500 cái/thùng - Aseptic

251/SG Đĩa petri tiệt trùng 90mm, 2 ngăn 500 cái/thùng - Sterile R

261 Đĩa petri tiệt trùng 90mm, 3 ngăn, 261, 500 cái/thùng- Aseptic

261/SG Đĩa petri tiệt trùng 90mm, 3 ngăn, 261, 500 cái/thùng - Sterile R

271 Đĩa petri tiệt trùng 90mm, 4 ngăn, 261, 500 cái/thùng - Aseptic

271/SG Đĩa petri tiệt trùng 90mm, 4 ngăn, 261, 500 cái/thùng - Sterile R
[/mota]