THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Giấy lọc Sartorius

  [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
Giấy lọc Sartorius
Dùng để lọc trong phòng thí nghiệm, bao gồm các loại giấy lọc sau:
- Giấy lọc định tính
- Giấy lọc định lượng
- Giấy lọc sợi thủy tinh
- Giấy lọc phân tích định tính có độ tinh khiết cao
- Giấy lọc mịn
- Giấy lọc Creped
- Giấy lọc tách pha: tách pha lỏng ra khỏi dung môi[/tomtat] [mota]
Các loại giấy lọc Sartorius và code đặt hàng chi tiết như sau:

FT-3-101-110 Giấy lọc định lượng 388, Ø110mm, 100 tấm/hộp

FT-3-101-125 Giấy lọc định lượng không tro, grade 388, đường kính  125mm.

FT-3-102-047 Giấy lọc định lượng số 389, đk 47mm, 100 tờ/hộp

FT-3-102-125 Giấy lọc định lượng 389,phi 125mm 100 tấm/hộp

FT-3-103-110 Giấy lọc định lượng 390, Ø110mm, 100 tấm/hộp

FT-3-103-125 Giấy lọc định lượng 390, phi125mm, 100 tấm/hộp

FT-3-104-110 Giấy lọc định lượng 391, Ø110mm, 100 tấm/hộp

FT-3-105-110 Giấy lọc định lượng 392, phi 110mm, 100 tấm/hộp

FT-3-205-240 Giấy lọc định tính số 292,  Ø240mm, 100 tấm/hộp

FT-3-205-110 Giấy lọc định tính Grade 292 đường kính 110.

FT-3-206-110 Giấy lọc định tính,Grade 1288, 110mm, 100 tấm/ hộp.

FT-3-210-110 Giấy lọc định tính 1292, đk 110mm, 100 cái/hộp

FT-3-206-150 Giấy lọc định tính,Grade 1288, 150mm, 100 tấm/ hộp

FT-3-207-150 Giấy lọc định tính,Grade 1289, 100 tấm/ hộp.

FT-4-309-150 Giấy lọc nhanh vừa, lọc thô kết tủa, dạng gấp sẵn Grade 4 b, 101 tấm/ hộp,

FT-3-127-110 Giấy lọc 393, Φ110

FT-3-1104-047 Giấy lọc sợi thủy tinh MGD, 2.7 micro mét, đường kính 47mm , 50 tấm/hộp

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNHLAB
0964 77 30 76
thinhlabvn@gmail.com
[/mota]