THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Màng lọc

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

[tomtat]
Màng lọc Cellulose Acetate sartorius là loại màng lọc ưa nước kết hợp với tốc độ dòng chảy cao, kháng hóa chất tốt (pH 4-8), ổn định nhiệt và có tính hấp phụ rất thấp.
Rất phù hợp cho các thiết bị lọc áp lực...
Ứng dụng: Lọc nước, lọc không khí, chuẩn bị mẫu cho phân tích....

[/tomtat] [mota]
Màng lọc Cellulose Acetate Sartorius có các loại lỗ lọc và kích thước như sau:

11107--13------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.2 µm, Ø 13mm, 100 tấm/hộp.

11107--25------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.2 µm, Ø25mm, 100 tấm/hộp.


11107--47------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.2 µm, Ø 47mm, 100 tấm/hộp. 


11107--47----ACN Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.2 µm, Ø 47mm, 100 tấm/hộp, đã tiệt trùng


11106--13------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø 13mm, 100 tấm/hộp. 


11106--25------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø 25mm, 100 tấm/hộp. 


11106--47------N Màng lọc Cellulose Acetate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, 100 tấm/hộp. 


Ngoài ra còn nhiều loại khác nữa, nếu quý khách không tìm thấy màng lọc Cellulose Acetate mà mình cần ở trên, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi:


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNHLAB
0964 77 30 76

thinhlabvn@gmail.com
[/mota]