THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Mang loc Cellulose nitrate Sartorius

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Màng lọc Cellulose nitrate Sartorius có thể sử dụng loại màng tiệt trùng đóng gói từng cái có kẻ sọc sẵn để đếm khuẩn lạc, thử nghiệm các hạt, soi dưới kính hiển vi và kiểm tra vô trùng. Các  màng lọc này được làm từ cellulose nitrate (cellulose mixed ester)

Có 2 các loại màng lọc Cellulose nitrate Sartorius là loại đã tiệt trùng, có kẻ sọc, hoặc loại không tiệt trùng.

[/tomtat] [mota]
Màng lọc Cellulose nitrate Sartorius có các loại lỗ lọc và kích thước như sau:

11407--47----ACN Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.20µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã  tiệt trùng, 100 tấm/ hộp. 

11407--47----ACR Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.20µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã  tiệt trùng,  1000 tấm/gói, 100 tấm/ hộp. 

11107--50------N Màng lọc cellulose acetate 0.2 micromet, đk 50mm, 100 tờ/ hộp

11406--47----ACN Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã  tiệt trùng, 100 tấm/hộp.

11406--47----ACR Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã  tiệt trùng, 1000 tấm/hộp. 

11406--47----ACN Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, màng trắng kẻ sọc đen, đã  tiệt trùng, 100 tấm/hộp. 

13006--47----ACN Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø47mm, màng xám kẻ sọc, đã  tiệt trùng, 100 tấm/hộp.

11304--47-------N Màng lọc Cellulose Nitrate, lỗ lọc  0.8 micro mét, phi 47 mm, không tiệt trùng, 100 tấm/hộp.

11301--25-------N Màng lọc Cellulose Nitrate, lỗ lọc  8 micro mét, phi 25 mm, không tiệt trùng, 100 tấm/hộp

11301--47-------N Màng lọc Cellulose Nitrate, lỗ lọc  8 micro mét, phi 47 mm, không tiệt trùng, 100 tấm/hộp. 


11403Z-47----SCM Màng lọc Cellulose Nitrate lỗ 1.2 µm, Ø 47mm, 

Ngoài ra còn nhiều loại khác nữa, nếu quý khách không tìm thấy màng lọc Cellulose nitrate mà mình cần ở trên, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi:

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNHLAB
0964 77 30 76

thinhlabvn@gmail.com
[/mota]