THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Màng lọc nylon

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Màng lọc Nylon (NY) hay còn gọi là Màng lọc Polyamid (PA) có khả năng chống nước và hóa chất đối với các dung dịch kiềm và dung môi hữu cơ.
Màng lọc Nylon được khuyến nghị dùng để loại bỏ hạt khỏi dung dịch nước và dung môi, để xác định phân tích như HPLC, để lọc vô trùng các chất lỏng này cũng như cho các ứng dụng trong đó màng có độ hấp phụ không đặc hiệu tương đối cao.
[/tomtat]

 [mota]

Màng lọc Nylon sartorius Có các code sau:

25006--13------N Nylon membrane, 0.45 µm, 13 mm, 100 pcs


25006--25------N Nylon membrane, 0.45 µm, 25 mm, 100 pcs


25006--47------M Nylon membrane, 0.45 µm, 47 mm, 3 pcs


25006--47------N Nylon membrane, 0.45 µm, 47 mm, 100 pcs


25006--50------N Nylon membrane, 0.45 µm, 50 mm, 100 pcs


25006--90------G Nylon membrane, 0.45 µm, 90 mm, 25 pcs


25007--13------N Nylon membrane, 0.2 µm, 13 mm, 100 pcs


25007--25------N Nylon membrane, 0.2 µm, 25 mm, 100 pcs


25007--47------N Nylon membrane, 0.2 µm, 47 mm, 100 pcs


25007--50------N Nylon membrane, 0.2 µm, 50 mm, 100 pcs


25007--90------G Nylon membrane, 0.2 µm, 90 mm, 25 pcs


Ngoài ra còn nhiều loại khác nữa, nếu quý khách không tìm thấy màng lọc Nylon (polyamid) mà mình cần ở trên, thì vui lòng liên hệ với chúng tôi:


THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNHLAB

0964 77 30 76
thinhlabvn@gmail.com
[/mota]