THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

[tomtat]Dụng cụ mở túi dập mẫu BagOpen được dùng trong phòng thí nghiệm vi sinh, có tác dụng dựng đứng túi dập mẫu và mở miệng túi để cho mẫu vào dập, và mở miệng túi lúc hút mẫu ra.
Code: 211 010 (80/100 mL)
211 040 (400 mL)
211 350 (3500 mL)
BagOpen dễ dàng mở túi mẫu mà không cần tiếp xúc với mẫu.

[/tomtat]

[mota]
Thông số chi tiết như sau:

BagOpen80/100 mL400 mL3500 mL
Reference
211 010
211 040
211 350
Volume
80/100 mL
400 mL
3500 mL
Dimensions (w x d x h)
9 x 4.6 x 17 cm
15 x 7.5 x 25 cm
32 x 14.4 x 43.6 cm

[/mota]