THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]Ống nghiệm thủy tinh

Hãng sản xuất: Kimble - Mỹ

Sản xuất dựa trên tiêu chuẩn: ASTM E982, Type VI, Class A

Ống nghiệm kimble có rất nhiều loại khác nhau như:

Ống nghiệm không vành, ống nghiệm có vành

Ống nghiệm nắp vặn đen, nắp vặn trắng

Ống nghiệm đáy tròn, ống nghiệm đáy bằng

[/tomtat] [mota]18160 Ống nghiệm có vành 18x160mm
73500-650 Ống nghiệm không vành 6x50mm
73500-1075 Ống nghiệm không vành 10x75mm
60AM10 Ống nghiệm không vành bằng thủy tinh 10x75mm
73500-1275 Ống nghiệm không vành 12x75mm
73500-13100 Ống nghiệm không vành 13x100mm
73500-16100 Ống nghiệm không vành 16x100mm
73500-16125 Ống nghiệm không vành 16x125mm
73500-16150 Ống nghiệm không vành 16x150mm
73500-18150 Ống nghiệm không vành 18x150mm
45048-18150 Ống nghiệm không vành bằng thủy tinh 18x150mm có mark,
73500-20150 Ống nghiệm không vành 20x150mm
73500-25150 Ống nghiệm không vành 25x150mm
45048-25150 Ống nghiệm không vành 25x150mm, có logo 
45042-25200 Ống nghiệm không vành, 25x200mm, 75ml (có mark chịu nhiệt)
45060-25200 Ống nghiệm 25x 200mm ( 192 cái/hộp )
73750-13100D Ống nghiệm nắp vặn đen 13x100mm
73500-13(*) Ống nghiệm nắp đậy 13x100 bằng thủy tinh
73750-16100D Ống nghiệm nắp vặn đen 16x100mm
73750-16125D Ống nghiệm nắp vặn đen 16x125mm
73750-16150D Ống nghiệm nắp vặn đen 16x150mm
45066-25150 Ống nghiệm nắp vặn đen 25x150
45066A 25200 Ống nghiệm nắp vặn đen 25x200, đệm PTFE
45066-25200 Ống nghiệm nắp vặn đen 25x200mm
90P20125F Ống nghiệm nắp vặn đen đáy bằng 20x125mm
45066-38200 Ống nghiệm nắp vặn đen, 38x200mm,100ml (có mark chịu nhiệt)
73750-13100 Ống nghiệm nắp vặn trắng 13x100mm
73750-16100 Ống nghiệm nắp vặn trắng 16x100mm
73750-16125 Ống nghiệm nắp vặn trắng 16x125mm
73750-16150 Ống nghiệm nắp vặn trắng 16x150mm
73750-20150D Ống nghiệm nút vặn đen 20x150mm
73750-20150 Ống nghiệm nút vặn trắng 20x150mm[/mota]