THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Bình tia nhựa cổ GL 45
Làm bằng nhựa PE
Thích hợp sử dụng trong ngành thực phẩm

[/tomtat] [mota]

11363 Bình tia MR 250ml
11364 Bình tia MR 500ml
11165 Bình tia 1000ml

[/mota]