THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
Chai nhựa đựng mẫu
Vật liệu nhựa PE hoặc PP
Có miệng rộng hoặc hẹp

[/tomtat]

[mota]
Chai nhựa nâu PE 125ml MH
Chai nhựa nâu PE 250ml MH
Chai nhựa nâu PE 500ml MH
Chai nhựa nâu PE 1000ml MH
Chai nhựa nâu PE 2000ml MH
Chai nhựa PE 50ml MH
Chai nhựa PE 125ml MH
Chai nhựa PE 250ml MH
Chai nhựa PE 500ml MH
Chai nhựa PE 1000ml MH
Chai nhựa PE 2000ml MH
Chai nhựa PE 50ml MR
Chai nhựa PE 100ml MR
Chai nhựa PE 250ml MR
Chai nhựa PE 500ml MR
Chai nhựa PE 1000ml MR
Chai nhựa PP 50ml MR
Chai nhựa PP 100ml MR
Chai nhựa PP 250ml MR
Chai nhựa PP 500ml MR
Chai nhựa PP 1000ml MR
Chai nhựa PP 2000ml MR

[/mota]