THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Cồn kế thủy tinh
Xác định nhanh nồng độ cồn bằng cách thả cồn kế vào thùng chứa cồn

[/tomtat] [mota]

Cồn kế 20-30 : 0.1% Tp.20°C
Cồn kế 30-40 : 0.1% Tp.20°C
Cồn kế 35-70 : 0.5% vol Tp.20oC
Cồn kế 35-70 : 0.5%, có nhiệt kế 0+40ºC
Cồn kế 40-50: 0,1% TP.20oC
Cồn kế 70-100 : 0.5% vol Tp.20oC
Cồn kế có nhiệt kế 70-100 : 0,5%, nhiệt kế 0+40oC

[/mota]