THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

[tomtat]Đầu típ dùng cho Micropipette
Xuất xứ: Ý
Phù hợp các hãng sau Eppendorf® all model, Gilson® Pipetman P20 -100-200, Biohit® Proline & mLine, Brand® Transferpette, Socorex® Acura & Calibra, HTL® Discovery, Nichiryo®, Thermo Scientific™ Finnpipette™.

[/tomtat]

[mota]
Đầu tip trắng 0.1-10ul, 1000cai/gói
Đầu tip trắng 1000-5000ul, 250cai/gói
Đầu típ trắng 2-10ml, 100 cái/gói
Đầu típ trắng 2-10ml, 25 cái/gói
Đầu tip trắng 2-300ul, 1000cai/gói
Đầu tip trắng 500-5000ul, 250cai/gói
Đầu tip vàng  2-200ul, 1000 cái/gói
Đầu tip vàng có khía 5-200ul, 1000cai/gói
Đầu tip vàng không khía 2-200ul, 1000cai/gói
Đầu tip vàng không khía 2-200ul, 1000cai/gói
Đầu tip xanh 100-1000ul, 1000cai/gói
Đầu tip xanh 100-1000ul, 1000cai/gói

[/mota]