THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Hộp đựng đầu tip giá rẻ
Quy cách: xem bên dưới
Phù hợp với: Eppendorf® all model, Gilson® Pipetman P20 -100-200, Biohit® Proline & mLine, Brand® Transferpette, Socorex® Acura & Calibra, HTL® Discovery, Nichiryo®, Thermo Scientific™ Finnpipette™

[/tomtat]

 [mota]
4202/MG   Hộp đựng típ trắng 0,1-10ul, 96 cái/hộp Code:4202/MG

4202/MG/SG   Hộp đựng tip trắng tiệt trùng 0.1-10ul, 96 cái/hộp

4302/B           Hộp đựng tip trắng tiệt trùng 2-300ul, 96 cái/hộp

4302/B/SG   Hộp đựng tip trắng tiệt trùng 2-300ul, 96 cái/hộp

4202/U           Hộp đựng tip vàng  2-200ul, 96 cái/hộp

4202/E           Hộp đựng tip vàng  2-200ul, hộp 96 cái

4402/G           Hộp đựng tip vàng  2-200ul, hộp 96 cái,không khía

4202/U/SG   Hộp đựng tip vàng tiệt trùng 2-200ul, 96 cái/hộp

4001/E           Hộp đựng tip xanh 100-1000ul, 96 cái/hộp

4001/U           Hộp đựng tip xanh 100-1000ul, 96 cái/hộp

4001/U/SG   Hộp đựng tip xanh tiệt trùng 100-1000ul, 96 cái/hộp

6001/ON           Hộp tip trắng 1000-5000ul, 50 cái/hộp

6001/F           Hộp đựng tip trắng 1000-5000ul, 50 cái/hộp

[/mota]