THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]1.550.000 VNĐ[/giaban]

 [tomtat]Khúc xạ kế đo Brix
Xuất xứ: Pháp
Giá rẻ chỉ từ 1.550.000 VNĐ đã bao gồm VAT

[/tomtat]

 [mota]
Khúc xạ kế đo Brix
Xuất xứ: Pháp
range : 0-32 % Brix
unit : % Brix
div. : 0.2
Có tự động bù trừ nhiệt độ
[/mota]