THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

[tomtat]
Giá inox để ống nghiệm
Xuất xứ: Việt Nam
50 vị trí
Vật liệu inox 304

[/tomtat]

[mota]
Giá inox để ống nghiệm
Xuất xứ: Việt Nam
50 vị trí
Vật liệu inox 304
[/mota]