THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
Giấy lọc định lượng Blaine
Dùng trong thử nghiệm xi măng, thử nghiệm độ mịn
Code 10 300 263
Grade 589/3

[/tomtat] [mota]
Giấy lọc định lượng Blaine
Dùng trong thử nghiệm xi măng, thử nghiệm độ mịn
Code 10 300 263
Grade 589/3
Quy cách: 1000 miếng/hộp
Hãng Whatman - Sản xuất tại Thụy Điển
[/mota]