THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG O2 TRONG BAO BÌ THỰC PHẨM
CHECKMATE -3 OXYGEN ANALYSERS
Xuất xứ hàng hóa: MOCON EUROPE A/S ( DANSENSOR) – ĐAN MẠCH

Máy trang bị đầu dò EC với ưu điểm như không bị nhiễu kết quả đo do ảnh hưởng của khí CO,CO2, độ chính xác cao
Dễ thao tác, không cần huấn luyện sử dụng nhiều.
Dễ dàng chuyễn dữ liệu đo qua máy PC thông qua phần mềm
Oxygen range : 0- 100% ( Thang đo O2)


[/tomtat] [mota]

MÁY ĐO HÀM LƯỢNG O2 TRONG BAO BÌ THỰC PHẨM
CHECKMATE -3 OXYGEN ANALYSERS
Xuất xứ hàng hóa: MOCON EUROPE A/S ( DANSENSOR) – ĐAN MẠCH
Thông số kỹ thuật
Máy trang bị đầu dò EC với ưu điểm như không bị nhiễu kết quả đo do ảnh hưởng của khí CO,CO2, độ chính xác cao
Dễ thao tác, không cần huấn luyện sử dụng nhiều.
Dễ dàng chuyễn dữ liệu đo qua máy PC thông qua phần mềm
Oxygen range : 0- 100% ( Thang đo O2)
Resolution: 0.1% ( Độ Phân giải)
Accuracy: +/- 0.25% O2 at 1% Oxygen ( Độ chính xác)
Màn hình màu 5 inch
Sampling air required very small : 5 ml ( lượng mẫu trong bao bì yêu cầu rất nhỏ)
Sample time : 7 second ( Thời gian đọc kết quả)
Cung cấp kèm theo bộ kit chạy máy
Giấy Hiệu chuẩn tại nhà máy
Power supply: 100-240V/50Hz ( Nguồn điện)
Kích thước máy: 180 x 315 x 220 ( HxWxD)
Trọng lượng máy: 3.7Kg
Cổng kết nối USB, , RS-232, Ethernet port
Memory 10,000 data, ( Bộ nhớ lưu dữ liệu trong máy, 10.000)
Cung cấp bao gồm:
MÁY CHÍNH CHECKMATE -3 O2
Cáp Nguồn
Bộ kit lấy mẫu, Septum
Chứng chỉ calibration kèm theo máy.

[/mota]