THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

Bình hút ẩm có vòi

Có nhiều đường kính khác nhau như: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm

Tương đương với các thể tích từ 700ml đến 18.5L

Có các hãng như: Duran, ISOLAB, SIMAX, và các hãng đến từ Trung Quốc

 

 

 

[/tomtat] [mota]

Bình hút ẩm có vòi

Có nhiều đường kính khác nhau như: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm

Tương đương với các thể tích từ 700ml đến 18.5L

Có các hãng như: Duran, ISOLAB, SIMAX, và các hãng đến từ Trung Quốc

Mô tả:

  • Bình hút ẩm có tay nắm, gờ mài bằng, có vòi, thủy tinh borosilicate 3.3
  • Để hút ẩm nhanh hơn, có thể hút chân không thông qua van khóa trên đỉnh nắp.
  • Các bộ phận rời như nắp và đĩa, có thể mua thêm tùy theo nhu cầu.

Ứng dụng: Bình hút ẩm có vòi dùng để làm khô hay hút ẩm các sản phẩm và lưu trữ những chất nhạy cảm với độ ẩm.

[/mota]