THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

Bình hút ẩm không vòi

Có nhiều đường kính khác nhau như: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm

Tương đương với các thể tích từ 700ml đến 18.5L

Có các hãng như: Duran, ISOLAB, SIMAX, và các hãng đến từ Trung Quốc

 

[/tomtat] [mota]

Bình hút ẩm không vòi

Mô tả:

  • Bình hút ẩm có tay nắm, gờ mài bằng, không có vòi, thủy tinh borosilicate 3.3
  • Các bộ phận rời như nắp và đĩa, có thể mua thêm tùy theo nhu cầu.
  • Xuất xứ: Duran, ISOLAB, SIMAX, và các hãng đến từ Trung Quốc

* Ứng dụng: làm khô hay hút ẩm sản phẩm và lưu trữ những chất nhạy cảm với độ ẩm.

Bình này phải dùng kèm với hạt hút ẩm silicagel

 

[/mota]