THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


  [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

 Cân điện tử VIBRA AJ6200E  
 Xuất xứ : Vibra - Japan 

Với mức cần tối đa là 6200g, 2 số lẻ nhập khẩu chính hãng Japan

 

[/tomtat] [mota]

 Cân điện tử VIBRA AJ6200E  
 Xuất xứ : Vibra - Japan
 Mức Cân: 6200g
 Sai số: 0.01g
 Độ lập lại: 0.01g
 Độ tuyến tính: ±0.01g
 Kích thước cân: 265 × 192 × 87mm
 Đĩa cân: φ180x160mm
 Đơn vị: g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN tl (Hong Kong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola
 Màn hình: LCD 16.5mm, Backligh
 Cal chuẩn: Chuẩn ngoài
 Nguồn điện: AC120/230V DC9V
 Trọng lượng: 2.8kg
 Công nghệ: Tuninng-fork frequency sensing Tun 

[/mota]