THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

Chất chuẩn cho khúc xạ kế Atago

Mỗi thiết bị đo Brix, độ ngọt, độ mặn ... của Atago sau thời gian dài sử dụng cần phải chuẩn lại để đảm bảo kết quả được chính xác, do đó quý khách hàng phải trang bị thêm chất chuẩn cho các thiết bị của mình.

Vui lòng xem mô tả chi tiết bên dưới để lựa chọn chất chuẩn Atago phù hợp.

 

[/tomtat] [mota]

RE-99010 Chất chuẩn cho khúc xạ kế LK, 7mL . Code: RE-99010

RE-9325     Chuẩn khúc xạ kế LG Code:RE-9325

RE09324    Chuẩn khúc xạ kế Liquid LF  Brix 60% . Code: RE09324

RE09325    Chuẩn khúc xạ kế Liquid LG  Brix 88% . Code: RE09325

RE-9324    Chuẩn khúc xạ kế LF, Code:RE-9324

RE-99010-E04    Chuẩn khúc xạ kế LK

RE99010    Chuẩn khúc xạ kế Liquid LK Brix 73%. Code: RE99010

RE-111001    Chuẩn khúc xạ kế 10% Sucrose ( 0.01% ). Code: RE-111001

RE-113001    Chuẩn khúc xạ kế 30% Sucrose ( 0.01% . Code: RE-113001

RE-110030    Chuẩn khúc xạ kế 30% Sucrose(0.03%)

RE183000    Chất chuẩn khúc xạ kế dưới 30.00% (+-0.03%) Sucrose ,5ml

RE-115002    Chuẩn khúc xạ kế 50% Sucrose (0.02%). Code: RE-115002

RE-110050    Chuẩn khúc xạ kế 50% Sucrose(0.05%)

RE-110060    Chuẩn khúc xạ kế 60% Sucrose(0.05%)

CRE-111001    Chuẩn khúc xạ kế 10% Sucrose (+- 0.01% ). Code: RE-111001 (kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn)

CRE-112001    Chuẩn khúc xạ kế 20% Sucrose ( +-0.01% ). Code: RE-112001 (kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn)

CRE-113001    Chuẩn khúc xạ kế 30% Sucrose (+-0.01%) . Code: RE-113001 (kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn)

CRE-114002    Chuẩn khúc xạ kế 40% Sucrose ( +-0.02% ). Code: RE-114002 (kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn)

CRE-115002    Chuẩn khúc xạ kế 50% Sucrose (+-0.02%). Code: RE-115002 (kèm giấy chứng nhận hiệu chuẩn)

CRE-110060    Chuẩn khúc xạ kế 60% Sucrose (+- 0.05% ) Code:CRE-110060

 

[/mota]