THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

Máy rót môi trường vi sinh Flexipump Pro sử dụng đến 2 bơm nhu động để bơm mẫu cùng một lúc cho độ chính xác cao hơn.

Máy có thể phân phối môi trường nuôi cấy vi sinh, agar hoặc bất kỳ loại chất lỏng pha loãng nào. Máy nhỏ gọn tiện dụng, giao diện đơn giản thân thiện với người dùng, 

Khả năng kết nối với máy in và máy vi tinh thông qua cáp USB

 Code đặt hàng: Ref. 562 000

 

[/tomtat] [mota]

Thông số kỹ thuật:
Máy rót môi trường vi sinh Flexipump Pro

Reference    562 000
Dose volume    50 µL to 99 L
Dispensing modes    Continuous - Dose - Multi-dose
Multi-dose pause    Adjustable from 0.1 to 99.9 s
Watson MarlowTM pump    Low pulsation double pump head
Typical precision with inner diameter 3.2 mm tubing    9 mL : ± 0,9 % - 18 mL : ± 0,5 % - 225 mL : ± 0,4 %
Delivered with (tubing inner diameter)    Dispensing assemblies (3.2 mm and 6.4 mm)
Flow rates    3 mL/min. to 2.5 L/min.
Traceability    USB, RS 232
Connections    USB, RS 232, Jack 3.5 mm
Data export    ExcelTM, Open Office CalcTM, LIMS
Pump head rotating speed    10 to 550 rpm
Tubing inner diameter (in option)    1.6 mm - 3.2 mm - 4.8 mm - 6.4 mm - 8 mm
Tubing wall thickness    1.6 mm only
Tubings made from    TygonTM (for pump head) and silicon
Net weight    5.80 kg
Dimensions (w x d x h)    16.1 x 33.2 x 20.8 cm
Box (w x d x h)    50 x 40 x 40 cm
Gross weight    9.75 kg
Voltage - Frequencies    100-240 V∼ 50-60 Hz
Fuses    T 2.5A L 250V 5x20 mm
Power    50 W
International protection marking    31
All stainless steel    N
Warranty    1 year
In compliance with    ISO 7218 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Delivered with: 2 peristaltic Watson MarlowTM pump heads, 1 set of 3.2 mm dispensing assembly (nozzle + GL45 bottle connector + filter + tubing + tube weight), 1 set of 6.4 mm dispensing assembly, 1 user’s manual, 1 power cord, 1 USB cable, 1 free pack of blender bags

 


 phẩm[/mota]