THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm


[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]

Túi dập mẫu Bagpage+ là túi dành cho máy dập mẫu có màng lọc được phủ toàn bộ bên trong túi, quá trình lọc diễn ra đồng thời với quá trình dập mẫu và không có nguy cơ lây nhiễm chéo. Hệ thống các mỗi hàn độc đáo bên trong túi cho phép dùng pipet để hút mà không xảy ra bất kỳ sự khó khăn nào.

Code đặt hàng:  

Ref 121 025 (100 mL)
Ref 122 025 (400 mL)
Ref 122 200 (2000 mL)
Ref 123 010 (3500 mL)

 

[/tomtat] [mota]

Túi dập mẫu Bagpage+

Độ xốp của màng lọc: 280 micromet Tương thích với bất kỳ máy dập mẫu nào trong phòng thí nghiệm Được làm nhiều lớp nên rất chắc chắn Túi cứng, có thể nhìn vào bên trong và có thể đứng được 

Các ứng dụng: BagPage + tự thích ứng với mọi giai đoạn chuẩn bị mẫu. Tùy thuộc vào các phương pháp khác nhau, nó được sử dụng trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, môi trường, thú y và các viện công cộng. BagPage + 100 mL cho phép chuẩn bị các mẫu nhỏ (1 đến 10 g) trong ngành dược phẩm, mỹ phẩm hoặc sức khỏe động vật (Chuẩn bị sinh thiết). BagPage + 400 mL thích hợp cho các mẫu 25 g trong ngành công nghiệp thực phẩm. Ví dụ: BagPage + 2000 mL lý tưởng cho việc tìm kiếm Salmonella thông qua phương pháp PCR. Nó cũng được sử dụng để chuẩn bị mẫu lên đến 1500 mL với phần mẫu thử là 100 / 150g. BagPage + 3500 mL đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm để gộp mẫu với kích thước mẫu lên đến 375 g.  

[/mota]