THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức tích hợp bộ hẹn giờ
Model: FED 400
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TÍCH HỢP BỘ HẸN THỜI GIAN
Model: FED 260
Code: 9010-0299
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TÍCH HỢP BỘ HẸN GIỜ
Model: FED 56
Code: 9010-0295
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TÍCH HỢP BỘ HẸN GIỜ
Model: FED 115
Code: 9010-0293
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATP.COM 4

Phần mềm quản lý Tủ vi khí hậu, tủ nuôi trồng, tủ sốc nhiệt và tất cả các loại tủ khác của hãng Binder sản xuấtHãng sản xuất: Binder - Đức

Cùng với sự thay đổi và phát triển của các dòng tủ của Binder, đặc biệt là tủ vi khí hậu.
Binder GmbH đã cho ra đời bản update lớn nhất cho phần mềm ATP.COM, được mang tên là: APT-COM 4, bao gồm 3 phiên bản với các thay đổi quan trọng như sau:

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
TỦ SỐC NHIỆT (CÓ NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM MỞ RỘNG)
Model: MKFT 115
Code: 9020-0211
Nhà sản xuất: Binder - Đức
Thông số kỹ thuật:
Đặc trưng:
- Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.Line™
- Quản lý nguồn nước cấp và nước xả tự động
- Áp suất hơi ẩm với thời gian đáp ứng nhanh
- Lập trình các chức năng thu thập dữ liệu
-  Cửa số nhìn vào trong lớn

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
TỦ SỐC NHIỆT (CÓ NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM MỞ RỘNG)
Model: MKFT 240
Code: 9020-0212
Nhà sản xuất: Binder - Đức
Thông số kỹ thuật:
Đặc trưng:
- Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.Line™
- Quản lý nguồn nước cấp và nước xả tự động
- Áp suất hơi ẩm với thời gian đáp ứng nhanh
- Lập trình các chức năng thu thập dữ liệu
-  Cửa số nhìn vào trong lớn

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
TỦ SỐC NHIỆT (CÓ NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM MỞ RỘNG)
Model: MKFT 720
Code: 9020-0228
Nhà sản xuất: Binder - Đức
Thông số kỹ thuật:
Đặc trưng:
Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.Line™
Quản lý nguồn nước cấp và nước xả tự động
Áp suất hơi ẩm với thời gian đáp ứng nhanh
Lập trình các chức năng thu thập dữ liệu
Cửa số nhìn vào trong lớn