THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]Model MIDI-VAP 4000 được tích hợp bộ điều khiển số, có thể cài được các chương trình gia nhiệt và tự động tắt chương trình gia nhiệt khi thời gian kết thúc.
Tiết kiệm chi phí!
Chỉ sử dung 50 ml mẫu cho quá trình chưng cất. Sử dung ít mẫu đồng nghĩa với tiết kiệm được chi phí và ít lãng phí hóa chất hơn.