THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] 
[tomtat]VITLAB là nhà sản xuất hàng đầu về dụng cụ xử lý chất lỏng và các sản phẩm phòng thí nghiệm bằng nhựa trên toàn thế giới. Các thiết bị phòng thí nghiệm cao cấp được phát triển và sản xuất tại các cơ sở sản xuất của chúng ta.

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
HỘP ĐỰNG ĐẦU TÍP
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB-ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
GIÁ ĐỠ MICROPIPETTE 6 CHỖ
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]ĐẦU TÍP DÙNG CHO MICROPIPETTE
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
CỐC NHỰA PTFE
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC


 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
CỐC NHỰA CHIA VẠCH XANH
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]CÂY LẤY CÁ TỪ
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]CÁ TỪ TÁM CẠNH
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC