THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

[tomtat]Đầu típ dùng cho Micropipette
Xuất xứ: Ý
Phù hợp các hãng sau Eppendorf® all model, Gilson® Pipetman P20 -100-200, Biohit® Proline & mLine, Brand® Transferpette, Socorex® Acura & Calibra, HTL® Discovery, Nichiryo®, Thermo Scientific™ Finnpipette™.

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]ĐẦU TÍP DÙNG CHO MICROPIPETTE
HÃNG SẢN XUẤT: VITLAB - ĐỨC
XUẤT XỨ: ĐỨC