THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]Khúc xạ kế điện tử để bàn 
Model : NAR-1T LIQUID 
Code: 1211
Hãng sản xuất: Atago - Nhật Bản
Xuất xứ: Nhật Bản
Ứng dụng :
- Đây là khúc xạ kế Abbe chỉ đo mẫu chất lỏng. Nó có khoảng đo chỉ số khúc xạ và Brix, và nó đi kèm với một nguồn sáng dòng D (589nm).
Có thể hiệu chuẩn bằng nước cất.