THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TÍCH HỢP BỘ HẸN THỜI GIAN
Model: FED 720
Code: 9010-0301
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
Tủ sấy đối lưu cưỡng bức tích hợp bộ hẹn giờ
Model: FED 400
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC TÍCH HỢP BỘ HẸN GIỜ
Model: FED 115
Code: 9010-0293
Hãng sản xuất: Binder - Đức

Ảnh sản phẩm [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
 [tomtat]
TỦ SỐC NHIỆT (CÓ NHIỆT ĐỘ - ĐỘ ẨM MỞ RỘNG)
Model: MKFT 115
Code: 9020-0211
Nhà sản xuất: Binder - Đức
Thông số kỹ thuật:
Đặc trưng:
- Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.Line™
- Quản lý nguồn nước cấp và nước xả tự động
- Áp suất hơi ẩm với thời gian đáp ứng nhanh
- Lập trình các chức năng thu thập dữ liệu
-  Cửa số nhìn vào trong lớn

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban] [tomtat]
 TỦ SỐC NHIỆT CÓ KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM
Model: MKF 240
Code: 9020-0208
Nhà sản xuất: Binder - Đức
Thông số kỹ thuật:
Đặc trưng:
- Điều kiện khí hậu đồng nhất nhờ công nghệ APT.Line™
- Quản lý nguồn nước cấp nước thải tự động
- Áp suất tạo ẩm nhanh

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

[tomtat]
TỦ VI KHÍ HẬU
Model: KMF 720
Code: 9020-0345
Hãng sản xuất: Binder – Đức
Thông số kỹ thuật đặc trưng:
+ Nhiệt độ làm việc: -10 ° C đến 100 ° C
+ Độ ẩm: 10% - 98% RH
+ Công nghệ gia nhiệt cải tiến APT.line™

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]
[tomtat]
TỦ NUÔI TRỒNGÁNH SÁNG
Model: KBWF 720
Code: 9020-0337
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Lợi ích:
Hệ thống chiếu sáng được cấp bằng sáng chế, đám bảo phân bố ánh sáng đồng nhất
Các khay sáng có thể linh hoạt di chuyển, mỗi khay sáng có 3 phổ sáng khác nhau.
Áp suất ẩm với thời gian đáp ứng nhanh

 [giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]
TỦ NUÔI TRỒNGÁNH SÁNG
Model: KBWF 240
Code: 9020-0336
Hãng sản xuất: Binder - Đức
Lợi ích:
Hệ thống chiếu sáng được cấp bằng sáng chế, đám bảo phân bố ánh sáng đồng nhất
Các khay sáng có thể linh hoạt di chuyển, mỗi khay sáng có 3 phổ sáng khác nhau.
Áp suất ẩm với thời gian đáp ứng nhanh