THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM THỊNH-LAB

Ảnh sản phẩm

[giaban]Liên hệ: 0964 77 30 76[/giaban]

 [tomtat]Chổi cước
Xuất xứ: Việt Nam
Vật liệu: Cán bằng sắt, bên trên quấn cước cứng
Dùng để cọ rửa các dụng cụ trong phòng thí nghiệm